62 Hektar
Alan Üzerine Kurulu
36 Hektar
Teknoloji Serbest Bölgesi
24 Hektar
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
3000
Araştırmacı
Hakkımızda

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde başlayan Teknoloji Parkı faaliyetlerinin gelişim sürecinde, Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB) ünvanları ile, hukuki statüleri birbirinden farklı iki bölge kurulmuş olup, ülkemizde mevcut 81 teknopark içinde "Teknoloji Serbest Bölgesi" tanım ve avantajlarına sahip yegane Teknokent TÜBİTAK Marmara Teknokent'idir.

Toplam 62 hektar alan sahip TÜBİTAK Marmara Teknokent'inin 25,73 hektarı "Teknoloji Geliştirme Bölgesi"(TEKGEB) olup, 36,27 hektarı Teknoloji Serbest Bölgesi" (TEKSEB) olarak ayrılmıştır.

Bölgenin kurulup işletilmesine TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yetkili kılınmış olup, konuya ilişkin kuruluş ve işletme sözleşmesi Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile TC. Ticaret Bakanlığı arasında 27.01.2000 tarihinde akdedilmiştir.

Bölgenin gayesine uygun şekilde işletilmesi, yönetilmesi ve bölgede faaliyet gösteren firma ve bölge çalışanlarına ihtiyaç duyulan destek ve hizmetlerin sağlanması için "Anonim Şirket" statüsünde bir işletici şirket kurulması uygun görülmüş ve bu doğrultuda "Marmara Teknokent A.Ş." tüzel kişiliği kurulmuştur.

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir.

Marmara Teknokent A.Ş., faaliyetlerini yukarıda kısaca mahiyeti açıklanan mevzuat çerçevesinde yürütmekte olup, gerçekleştirdiği faaliyetlerle kısa süre içinde Türkiye'nin önde gelen etkili "Teknokent"leri arasında yerini almıştır.

Tarihçe
Misyon-Vizyon
TÜBİTAK Marmara Teknokent Misyon

Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak için, müşteri odaklılığını benimseyerek ve teknolojik adaptasyona imkan sağlayarak, yerli ve yabancı girişimcilere yönelik, yüksek standartlarda hizmet sunmaktır.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Vizyon

AR-GE faaliyetlerinde; bilim insanlarının inovatif çalışmalarına yön veren, kaliteli bir hizmet anlayışıyla teknolojinin lider teknoparkı olmak.

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT ISO 9001:2015 STANDARTI BELGESİNE SAHİPTİR.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Kalite Yönetim Sistemini, TS EN ISO 9001:2015 gereklerine göre kurmuş olup sürekli müşteri odaklılık ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde geliştirmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

İlgili yasa ve mevzuatları dikkate alarak, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gerekli işletme hizmetlerinin verilmesini sağlamak ve sürekli iyileştirme bilincini çalışanlarımız ile birlikte benimseyerek, Türkiye için örnek bir TEKNOKENT olmaktır.

Mehmet Ali OKUR
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdür
Nuray ŞİRİN
İdari ve Mali İşler Birim Yöneticisi
Deniz YAYLA
Teknoloji Transfer Ofisi Birim Yöneticisi
Recep AYSOY
İş Geliştirme ve Proje İzleme Birim Yöneticisi
Umut YAVUZ
Tekniş İşler Birim Yöneticisi
Sevda ALANSU
Kalite Koordinatörü
Emre KAYACI
Teknoloji Transfer Uzmanı
Ergin MUŞ
Teknoloji Transfer Uzmanı
Azra AFŞİN
Teknoloji Transfer Uzmanı
Fatıma Büşra ÖNDEŞ
Teknoloji Transfer Uzmanı
Sebahattin ATİLLA
Teknoloji Transfer Uzmanı
Gülten İNÜR
İş Geliştirme ve Proje İzleme Uzmanı
Büşra DUYGU
İş Geliştirme ve Proje İzleme Uzmanı
Yusuf BAYRAK
Satın Alma Sorumlusu
Şennur DANACI
İdari İşler Uzmanı
Esra YÜCEDAĞ
Muhasebe Uzmanı
Burçin DURUKAL
İdari İşler Uzmanı
Resul BAYRAKTAR
Güvenlik Amiri
Emre TAŞÇI
İdari İşler Uzmanı
Neslihan GÜR
Mimar
Fatih BURGAZ
Bilgi İşlem Teknisyeni
Erkan TÜRKER
Haberleşme Teknisyeni
Mesut KARAAYTU
İnşaat Teknisyeni
Fethi YILMAZ
İklimlendirme Teknisyeni
Yunus BARIŞ
Elektrik Teknisyeni
Erdil AKBUĞA
Elektrik Teknisyeni
Abdurrahman TURAN
Mekanik Teknisyeni
Osman ARIK
İklimlendirme Teknisyeni